O firmie

Informacje o naszej firmie, celach i ideach

Firma istnieje na rynku od 1990 roku

Naszym głównym zakresem działania jest opracowywanie nowych technologii produkcji materiałów i produkcja materiałów ceramicznych dla różnych gałęzi przemysłu.

W naszej firmie zostały opracowane różne tworzywa ceramiczne, które znalazły zastosowanie w metalurgii stali i metali kolorowych, w przemyśle energetycznym i w budownictwie.

Produkujemy materiały konstrukcyjne takie jak betony ogniotrwałe, masy monolityczne do ubijania i torkretowania, betony i masy izolacyjne pracujące w zakresie temperatur 100-16000C, kleje ogniotrwałe oraz powłoki ceramiczne zabezpieczające metale i tworzywa ceramiczne przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska pracy. Ponadto oferujemy różnego rodzaju zasypki izolacyjne, upłynniacze żużli i zasypki odsiarczające , które znajdują szerokie zastosowanie w metalurgii żelaza i stali oraz metali kolorowych. Oprócz tworzyw znajdujących zastosowanie w przemyśle wysokich temperatur opracowano szeroką gamę sorbentów ceramicznych, które mogą być zastosowane do oczyszczanie wody i ścieków oraz gleby z metali ciężkich oraz związków organicznych.

Dodatkowo proponujemy szeroki zakres badania materiałów ceramicznych i usługi w zakresie remontu wymurówek ogniotrwałych w piecach elektrycznych.

Posiadamy certyfikaty ISO 9001 i OHSAS 18001

Technologie, które opracowujemy charakteryzują się brakiem odpadów i brakiem jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

Nasze cele

W wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie w metalurgii, energetyce i przemyśle chemicznym stosowane materiały nie uwzględniały szeroko pojętych potrzeb środowiska naturalnego. Z tego względu głównym celem firmy są opracowania nowoczesnych technologii i materiałów, które nie działają negatywnie na środowisko naturalne. Technologie , które opracowujemy charakteryzują się znikomą ilością odpadów i ograniczoną emisją zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby. Materiały przez nas opracowane mogą być po ich zużyciu powtórnie przystosowane do aplikacji w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym nasze technologie opierają się przede wszystkim na wykorzystywaniu surowców pochodzenia naturalnego, które po gruntownym przebadaniu w zakresie ich oddziaływania na otoczenie mogą być proponowane do produkcji nowoczesnych i ekologicznych materiałów.

Innowacyjne idee

Głównym założeniem jest produkcja materiału przyjaznego środowisku naturalnemu. Bardzo często podglądamy naturę w celu podpatrzenia rozwiązań już występujących w przyrodzie. Obserwacja tkanki kostnej pozwoliła nam opracować nowe tworzywa, które mogą pracować jako filtry roztworów wodnych lub filtry ciekłych metali.

Recykling

Pracujemy również nad wykorzystaniem surowców wtórnych typu makulatura, stłuczka szklana do produkcji nowoczesnych tworzyw izolacyjnych.

incermet surowce wtorne recykling

Nasz zespół

Witold Muszakiewicz

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Dominika Muszakiewicz

V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju

Tadeusz Walczyk

Pełnomocnik Zarządu ds. marketingu