Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych i zasadach przetwarzania danych osobowych.

§ 1
Definicje

 1. Administrator – Incermet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 42, 32 – 089 Wielka Wieś, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193091, REGON:   003874544, NIP: 6790029193;
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w postaci szeregu liter i cyfr, przechowywane w komputerze Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu Internetowego;
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 4. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
 5. Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. Serwis Internetowy – portale internetowe lub strony internetowe prowadzone przez Administratora wymienione w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności;
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności świadczonych przez Administratora.

§ 2
Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies i inne podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w  urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 2. Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz profilowania i monitorowania jego aktywności w Serwisie Internetowym.
 3. Wykorzystanie Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu Użytkownika jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazi on uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Użytkownika usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną – w takiej sytuacji zgoda Użytkownika nie jest wymagana.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  • a. konfiguracji Serwisu Internetowego, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jego działania,
  • b. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają analizować, w jaki sposób Użytkownik korzysta się z Serwisu Internetowego;
  • c. pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił do Serwisu Internetowego;
  • d. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego reklam;
  • d. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu Internetowego.
 5. Niektóre przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie informacji w formie Cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian przez Użytkownika oznacza, że przedmiotowe informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu, a tym samym Serwis Internetowy będzie przechowywać informacje w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Użytkownik może samodzielne zarządzać Cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej m.in.:
  • a. zaakceptować obsługę Cookies – umożliwi pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis Internetowy;
  • b. zarządzać Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika Serwisów Internetowych;
  • c. określać ustawienia dla różnych typów Cookies;
  • d. blokować lub usuwać Cookies.
 7. W Serwisie Internetowym Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • a. sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do zamknięcia przeglądarki internetowej. Obecnie wykorzystywane są następujące pliki cookie: qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress);
  • b. zewnętrzne – pliki pochodzące z witryny zewnętrznej, niż Serwis Internetowy: Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google. Podlegają one ich własnej polityce prywatności: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl. Obecnie wykorzystywane są następujące pliki cookie: PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz.
 8. Kompleksowe informacje dotyczące Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym.

§3
Dane Osobowe – Serwis Internetowy

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie gromadzi Danych Osobowych Użytkownika, poza plikami cookies, jeśli na ich podstawie możliwa byłaby identyfikacja Użytkownika.  
 2. W przypadku, gdyby Dane Osobowe Użytkownika zostały przekazane Administratorowi, będą one przetwarzane w celu:
  • a. komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • b. marketingowym, w szczególności:
   • reklamy kontekstowej – wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promocji jego działalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
   • prowadzenie  innego  rodzaju  działań  związanych  z  marketingiem  bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie  informacji  handlowych  drogą  elektroniczną oraz działania telemarketingowe) (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promocji jego działalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • c. obsługi reklamacji zgłoszonych przez Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • d. statystycznych i analitycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

§ 4
Okres przetwarzania danych

 1. Okres, przez który Administrator przetwarzania Dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, są przetwarzane aż do czasu jego realizacji, bądź zgłoszenia sprzeciwu.

§ 5
Odbiorcy danych

 1. W związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, może on udostępniać Dane Osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi serwisowe lub wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych Administratora (w tym Serwisu Internetowego); bankom; operatorom płatności; podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne; kurierom i innym podmiotom świadczącym podobne usługi; agencjom marketingowym w zakresie dotyczącym usług marketingowych; podmiotom powiązanym z Administratorem; podwykonawcom Administratora odpowiedzialnym za obsługę Użytkownika.
 2. Administrator może również udostępnić Dane osobowe Użytkownika w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek
 3. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państwa które według Komisji Europejskiej nie gwarantuje zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych osobowych, odbywa się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, przy zachowaniu odpowiednich klauzul zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

§ 6
Uprawnienia

 1. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych Danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
 2. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo:
  • a. żądania dostępu do jego Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • b. żądania sprostowania (poprawiania) jego Danych osobowych;
  • c. żądania usunięcia jego Danych osobowych;
  • d. żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych;
  • e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
  • f. żądania przenoszenia jego Danych osobowych;
  • g. do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od Administratora informacji marketingowych.

§ 7
Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji przez Użytkownika jego praw, należy skontaktować się z  Administratorem drogą:

 • a. elektroniczną na adres: biuro@incermet.pl, lub
 • b. pocztą tradycyjną na adres: Incermet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 42, 32 – 089 Wielka Wieś.

§ 8
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje profilowania.

§ 9
Klauzula Informacyjna – korespondencja e – mail

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Incermet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 42, 32 – 089 Wielka Wieś, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193091, REGON: 003874544, NIP: 6790029193;
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  • a. komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie osoby kierującej wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej do Administratora, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • b. statystycznych i analitycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zmierzaniu do poprawy świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 3. Zasady dotyczące przekazywania Danych Osobowych, a także obiorców Danych Osobowych, zostały uregulowane w §5 powyżej.
 4. Do okresów przechowywania Danych Osobowych, zastosowanie ma §4 ust. 3 i §4 ust. 4 Polityki Prywatności.
 5. Osobie kierującej wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej do Administratora przysługują uprawnienia, o których mowa w §6 Polityki Prywatności.
 6. Podanie przez osobę kierującą wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej do Administratora, Danych Osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem dalszego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej – bez podania Danych Osobowych oraz bez wyrażenia zgody, dalszy kontakt nie jest możliwy.
 7. Kontakt i realizacja uprawnień przysługujących osobie, odbywa się na zasadach wskazanych w §7 Polityki Prywatności.

§ 10
Zmiana Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO POLITYKI PRYWATNOŚCI SPÓŁKI POD FIRMĄ INCERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJ WSI

Wykaz portali internetowych oraz stron internetowych prowadzonych przez Administatora:

 • www.incermet.pl
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
ZGADZAM SIĘ