Farby i powłoki ochronne

  • Farby do pokrywania powierzchni włókien w piecach (ściany, stropy, okolice palników)
  • Farby do pokrywania powierzchni włókien w kadziach i tyglach ceramicznych
  • Powłoki do utwardzania i uszczelniania powierzchni ceramiki włóknistej
  • Powłoki po pokrywania płyt z SiC warstwą ochronną
Powłoki wysokotemperaturowe
Farby ogniotrwałe