Usługi

Posługujemy się nowoczesnymi metodami badawczymi (np. mikroskopia skaningowa, termograwimetria itp.)

Badania i ekspertyzy
  • analizy sitowe kruszyw
  • rozkład ziaren i porów
  • analizy składu chemicznego i fazowego
  • badania termograwimetryczne
  • obserwacje mikrostruktury SEM
  • badania korozji żużlowej
Zapraszamy do kontaktuZapraszamy do kontaktu